Valoarea și sensul postului

Postul Paștilor între 18 martie și 04 mai 2024

Valoarea și sensul  postului
Sursa foto:Sorin Danielciuc

Preot Purcărea Nicolae,de la Biserica cu hramul,,SF Împărați Constantin și Elena'',din Constanța,cuvânt pastoral:,,Postul este un act de cinstire a lui Dumnezeu izvorât din iubire față de Părintele ceresc ca manifestare a credinței și voinței omului față de Creatorul său . Postul este specific trăirii creștine și el folosește atât trupului , cât mai ales sufletului pe care îl ușurează și-l curățește .
Pentru creștin , postul are menirea de a-l ajuta să-și învingă poftele trupești și să acorde atenție celor spirituale , pentru ca , în felul acesta , să fie bineplăcut înaintea Domnului și să câștige harul dumnezeiesc . 
Postul este aflarea înțelepciunii , legalității curățeniei față de tot și de toate , prin întoarcerea la izvorul cel curat al vieții , la Dumnezeu și la ascultarea Cuvântului Lui . Postul este o înfrânare , o înfrânare conștientă , cu sens și consecvență , de la tot ce este necurat , este o revenire pozitivă către adevăr , este o gustare din viața adevărată . Postul descoperă puterea lui Dumnezeu , care lucrează în slăbiciunile omenești .

 În latura lui externă , postul este un antrenament al trupului și al sufletului . Este o călire a simțurilor și o limpezire a minții .
 Cei ce postesc au un regim de viață deosebit , îm sensul că preocuparea lor principală este grija față de suflet .
 Pentru creștini , rostul postului este evident , deoarece el constituie un mijloc de a așeza în ființa sa stăpânirea binelui asupra răului . El este calea de a asculta de Dumnezeu și acest lucru îl dovedesc prin înfrânarea de la mâncărurile “ de dulce “ , de la băuturi alcoolice și de la gânduri rele .

Postul este refuzul de a consuma cu sufletul și cu rațiunea tot ceea ce este imaginar , fals și efemer . Binecuvântată și legată de post este orice activitate omenească , care descoperă și binevestește pe Dumnezeu , orice cuvânt care vestește dreptatea , orice acțiune care dovedește smerenie , bunătatea și curăția inimii omenești .

Cu aceste trăiri , vom străbate calea și ne vom îndrepta pașii spre sărbătoarea sărbătorilor și praznicul praznicelor , Învierea Domnului ''.