Cazuri de izolare la domiciliu și la Ovidiu

Una dintre acele 7 persoane este internată la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța pentru investigații,acesta prezentând simtomele specifice COVID-19.

Cazuri de izolare la domiciliu și la Ovidiu

Comandamentul pentru situații de urgență al orașului Ovidiu vă informează:

Urmare a corespondenţei purtate cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Constanţa, conform cărora există deja 7 cazuri de izolare la domiciliu în oraşul Ovidiu (care sunt monitorizate de către Direcţia de Sănătate Publică şi DP Asistenţă Socială) şi pentru respectarea hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, au fost intreprinse următoarele măsuri la nivelul UAT Ovidiu şi localităţi componente:

Suspendarea parţială a programului de lucru cu publicul al primăriei oraşului Ovidiu, până la 31.03.2020, cu următoarele excepţii:

Ghişeul Unic de la nivelul SPCLEP Ovidiu (evidenţa persoanelor şi stare civilă) va funcţiona in continuare cu program normal, accesul persoanelor fiind fragmentat (maxim 1 persoană) şi condiţionat de completarea formularului tip ce va fi înmânat de lucratorii SPCLEP la ghişeu fiecărei persoane;

Registratura Primariei orasului Ovidiu va funcţiona cu program normal, accesul persoanelor fiind fragmentat (maxim 1 persoană), toate solicitările, cererile, sesizările sau orice alte documente fiind primite, prelucrate, eliberate prin intermediul acestui ghişeu, accesul persoanelor fiind restricţionat la nivelul celorlalte departamente;

Casieria Primăriei oraşului Ovidiu va funcţiona cu program normal, accesul persoanelor fiind fragmentat (maxim 1 persoană), pentru achitarea impozitelor şi taxelor locale şi a amenzilor.

Numarul unic, inclusiv whatsapp 0744.431.933

Mail-ul primăriei oraşului Ovidiu primariaovidiu@gmail.com ;

http://www.primariaovidiu.ro/registratura-online/otodată,

s-a luat măsura suspendării tuturor activitaţilor cultural artistice şi sportive din cadrul

Centrului Cultural Ovidiu şi Clubului Sportiv orăşenesc Ovidiu, precum şi suspendarea activităţii Clubului Pensionarilor până la data de 31.03.2020.

Una dintre acele 7 persoane este internată la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța pentru investigații,acesta prezentând simtomele specifice COVID-19.