150 de elevi din orașul Ovidiu, învățați cum să reacționeze în situații de dezastre

Copiii din orașul Ovidiu sunt învățați cum să reacționeze în situații de dezastre, cum ar fi inundații, incendii, cutremure.

150 de elevi din orașul Ovidiu, învățați cum să reacționeze în situații de dezastre
Foto: Sorin Danielciuc
150 de elevi din orașul Ovidiu, învățați cum să reacționeze în situații de dezastre
150 de elevi din orașul Ovidiu, învățați cum să reacționeze în situații de dezastre
150 de elevi din orașul Ovidiu, învățați cum să reacționeze în situații de dezastre
150 de elevi din orașul Ovidiu, învățați cum să reacționeze în situații de dezastre
150 de elevi din orașul Ovidiu, învățați cum să reacționeze în situații de dezastre

Primăria Orașului Ovidiu a organizat în data de 23 martie 2021, trei sesiuni de informare la care au participat 150 de elevi de la unitățile de învățământ de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Oraș Ovidiu, mai exact 100 de elevi de la Liceul Tehnologic „Ion Podaru” și 50 de elevi de la Școala Gimnazială nr.2 „Poet Ovidiu”.

Sesiunile de informare au fost organizate în cadrul proiectului "Integrated risk management and efficient reactions of authorities for civil safety”, cod proiect ROBG 393. Proiectul este finanțat in cadrul Programului de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa 3 ”O regiune sigură”,
Obiectivul specific 3.1 Îmbunătățirea managementului comun al riscului in regiunea transfrontalieră, având un buget total de 988,827.18 euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 840.503,09 Euro.

Scopul sesiunilor de informare se aliniază cu obiectivele proiectului în cadrul căruia au fost organizate sesiunile de informare, mai exact creșterea gradului de conștientizare a riscurilor în fața hazardurilor naturale și antropice, dar și diseminarea de cunoștințe pentru elevi în domeniul prevenirii dezastrelor și intervenției în situațiile de urgență a autorităților locale. Astfel, activitățile de informare cu elevii se aliniază la obiectivul proiectului, venind în sprijinul populației care beneficiază de acțiuni de prevenire a riscului.

"Prin implementarea acestei activități, proiectul va duce în cele din urmă la creșterea gradului de încredere a publicului larg în instituțiile publice, se va crea un parteneriat între instituțiile partenere în proiect și care au responsabilități privind protejarea cetățenilor în situații de risc. Copiii au fost interesați de toate echipamentele achiziționate în cadrul proiectului, precum și de măsurile de prevenire prezentate pentru situatii de risc, acestea având o contribuție esențială în educația copiilor din învățământul primar'', a declarat primarul orașului Ovidiu, George Scupra.  

În cadrul celor trei  sesiuni de  informare au participat în total 150 elevi, cadre didactice și echipa de voluntari pentru situații de urgență a Primăriei Ovidiu. Echipa de voluntari, instruită și dotată în proiectul implementat de Primăria Ovidiu, le-a arătat copiilor echipamentele din dotare și vehiculul de stins incendii, dar și tehnici de salvare. Prin activitatea realizată, elevii vor fi mai informați cu privire la modul de reacție în situații de dezastre, ceea ce va spori numărul de vieți salvate în timpul unor pericole naturale și antropice, cum ar fi inundații, incendii, cutremure etc.