Analiza principalelor activităţi desfăşurate de către Garda de Coastă în anul 2023

Garda de Coasta este structura regionala, subordonata Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, cu competenta in zona Mării Negre.

Analiza principalelor activităţi desfăşurate de către Garda de Coastă în anul 2023
Sursa foto:Sorin Danielciuc
Analiza principalelor activităţi desfăşurate de către Garda de Coastă în anul 2023
Analiza principalelor activităţi desfăşurate de către Garda de Coastă în anul 2023
Analiza principalelor activităţi desfăşurate de către Garda de Coastă în anul 2023
Analiza principalelor activităţi desfăşurate de către Garda de Coastă în anul 2023
Analiza principalelor activităţi desfăşurate de către Garda de Coastă în anul 2023

OBIECTIVE:

În anul 2023 s-a urmărit îndeplinirea obiectivelor prin aplicarea standardelor comunitare în toate domeniile de competenţă asigurând: 

 • Asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică
 • Prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere
 • Cooperarea cu agențiile de frontieră ale statelor vecine, riverane Mării Negre, Agenții Europene și Internaționale.
 • Implementarea aquis-ului Schengen și aplicarea celor mai bune practici comunitare în activitatea de control la frontieră
 • Utilizarea eficientă a resurselor în scopul îndeplinirii misiunilor specifice.
 • Gestionarea judicioasă a resurselor financiare

 REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ:

Activitatea desfăşurată la nivelul Gărzii de Coasta s-a încadrat în criteriile de eficienţă prevăzute de standardele în vigoare, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, asigurându-se îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul de măsuri al principalelor activităţi ale Gărzii de Coastă, majoritatea rezultatelor obţinute aflându-se în aria prognozată.

 Pe raza județului Constanţa, la graniţa cu Bulgaria, sunt 5 puncte de trecere a frontierei cu specific rutier (P.T.F. Vama Veche, P.T.F. Negru Vodă, P.T.F. Dobromir, P.T.F. Lipnița și P.T.F. Ostrov), iar la granița cu Ucraina, P.T.F Isaccea.

Pentru evitarea aglomerărilor, Garda de Coastă a dispus toate măsurile aflate în competenţă pentru reducerea timpilor de aşteptare şi asigurarea unui control eficient şi operativ.

În acest sens, a fost folosită la maxim capacitatea punctelor de trecere a frontierei şi, în cele mai aglomerate, au fost utilizate toate arterele de control disponibile, în limita configuraţiei acestora.

La baza rezultatelor obţinute a stat gestionarea şi utilizarea eficientă a resurselor, fiecare structură aducându-şi aportul la îndeplinirea obiectivelor asumate.

 Verificări la frontieră în punctele de trecere:

În anul 2023, au tranzitat punctele de trecere a frontierei din subordinea Gărzii de Coastă, un număr de 3.884.000 persoane și 826.000 mijloace de transport, pe ambele sensuri de deplasare. În comparație cu anul 2022 se constată o creștere a traficului cu aproximativ 25%.

Punctele de trecere a frontierei cu specific rutier au fost tranzitate de 3 630.000 de persoane iar cele cu specific portuar, au fost tranzitate de 252.000 de persoane.

Misiuni în zona de competență pe apă:

Obiective:

 1. Supravegherea frontierelor este realizată prin prevenirea și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere precum și prin asigurarea respectării drepturilor statului român
 2. Securitatea maritimă și fluvială presupune controlul navelor și ambarcațiunilor, protecția și apărarea obiectivelor de importanță deosebită, precum și interzicerea accesului navelor în raioane stabilite.

În anul 2023 au fost efectuate 7.138 ore de misiune pe mare, fiind controlate 134 de nave și ambarcațiuni, iar pe fluviul Dunărea au fost efectuate 21.763 ore de misiune, fiind controlate 2.345 nave și ambarcațiuni.

 1. Protecția mediului maritim și fluvial a fost realizată prin prevenirea și combaterea pescuitului ilegal precum și exploatarea ilegală a resurselor biologice și nebiologice, dar și prin prevenirea poluării.
 2. Siguranța maritimă și fluvială a presupus căutarea și salvarea vieții omenești precum și căutarea navelor aflate în pericol.

În anul 2023, Garda de Coastă, sub coordonarea MRCC și în cooperare cu alte instutții (ISU, ARSVOM), a participat la 30 de acțiuni SAR (9 pe Marea Neagră, 21 pe Dunăre), fiind descoperite și salvate 83 de persoane.

Infracțiuni la regimul frontierei de stat:

În anul 2023, în zona de competență a Gărzii de Coastă au fost descoperite 222 persoane care au trecut ilegal frontiera de stat, înregistrându-se o scădere de aproximativ 40% față de anul 2022. Totodată, au fost identificați 38 de traficanți de migranți.

Față de persoanele implicate au fost dispuse măsurile prevăzute de lege, precum şi de acordurilor bilaterale încheiate între România şi Bulgaria.

Scăderea numărului de persoane depistate se datorează măsurilor de prevenire întreprinse de polițiștii de frontieră în zona de competență, prin utiliizarea dronelor intrate în dotare, precum și prin descurajarea acțiunilor de trafic de migranți prin identificarea și deferirea acestora justiției.

Traficul cu țigări de contrabandă, bunuri accizabile și stupefiante:

În perioada de referință, în zona de competență a Gărzii de Coastă, au fost constatate 103 de cazuri, în care au fost implicate 113 persoane, fiind descoperită cantitatea de 25.000.000 țigarete,  25.000 kg tutun, în valoare totală de 32.000.000 lei. Capturile au fost realizate atât în punctele de trecere ale frontierei, cât și pe căile de comunicații sau în localitățile din zona de competență a Gărzii de Coastă, având la bază informațiile deținute la nivelul structurilor teritoriale.

În cadrul acestor acțiuni au mai fost descoperite 3.553 litri de carburant, 1.559 kg de canabis, 630 grame de amfetamine, și 1250 pachete de alte stupefiante, ceasuri și bijuterii din aur în valoare de 150.000 lei precum și diverse sume de bani. (110.000 dolari, 6.450 euro și 2.320.000 lei)

 Traficul cu bunuri contrafăcute sau nedeclarate:

Urmare a acțiunilor desfășurate independent sau în cooperare cu autoritățile naționale, în anul 2023, polițiștii de frontieră au constatat 104 de cazuri, fiind reținute  bunuri contrafăcute în valoare de  130.000.000 lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, majoritatea cazurilor fiind descoperite în Portul Constanţa Sud Agigea.

În aceeași perioadă, fie în intervenții punctuale, fie în cadrul unor acțiuni de amploare, desfășurate în colaborare cu alte instituții, au fost oprite, la intrarea în ţară, 318 tone deșeuri, descoperite în containere, camioane ori în urma unor percheziții efectuate.

 Pe linia nerespectării regimului armelor și munițiilor

În anul 2023 au fost constatate un număr de 6 infracțiuni, fiind indisponibilizate 2.723 arme, 139 componente arme, 1.253 cartușe și 239 materiale pirotehnice.

Persoanele implicate au încercat să introducă în țară arme, muniții și materiale pirotehnice fără documente legale de achiziție, deținere sau transport.

 Traficul internațional de autoturisme furate:

Pentru combaterea fenomenului infracţional pe această linie au fost executate acţiuni în punctele de trecere şi în zona de frontieră, fiind efectuate verificări şi schimb de date suplimentare prin intermediul centrelor de contact cu biroul SIRENE şi INTERPOL, având ca rezultat depistarea autovehiculelor furate, precum şi a faptelor de fals, uz de fals a documentelor autoturismelor.

Poliţiştii de frontieră au constatat, în zona de competenţă, un număr de 31 infracțiuni, fiind depistate 18 autovehicule și  15 motoare de barcă semnalate a fi căutate de autoritățile altor state.

Prevenirea și combaterea braconajului piscicol:

Atât în urma cooperării cu alte autorități, cât și în urma misiunilor proprii, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au constatat un număr de 164 infracțiuni și 106 contravenții, au indisponibilizat 5.000 kg pește dintre care 110 kg sturion, și au confiscat 36.000 metri de plase și 21 ambarcațiuni.

 Participarea Gărzii de Coastă la misiuni internaționale:

În anul 2023, polițiștii de frontieră au participat în cadrul proiectelor și grupurilor de lucru desfășurate la nivel european:

 • Operațiunea comună MMO (Multipurpose Maritime Operation) Black Sea 2023
 • Operațiunea comună THEMIS 2023 desfășurată sub egida FRONTEX în Italia.
 • Operațiunile comune MUNTENEGRU, MOLDOVA, SERBIA organizate de Agenția Europeana FRONTEX

157 de polițiști de frontieră au participat la 99 de operațiuni de căutare și salvare în Marea Mediterană, fiind salvate 4.316 persoane.

Totodată, 74 de polițiști de frontieră au participat la 37 activități operaționale la frontierele terestre externe ale U.E.

 Achiziţie de mijloace de mobilitate navală

În data de 19.01.2023, în Portul Constanța, în prezența inspectorului general al Poliției de Frontieră Române, s-a desfăşurat ceremonialul de intrare în serviciu și acordare a pavilionului  pentru două nave maritime de patrulare (proiect FCS 4008 PATROL).

Proiectul a fost demarat în luna martie a anului 2021, când Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a semnat contractul comercial privind achiziția a două nave maritime de patrulare - Damen FCS 4008 PATROL cu Damen Shipyards Gorinchem B.V. Netherlands.  Contractul s-a derulat  în cadrul proiectului ROFSIB2018OS2ASP02 - Achiziție de mijloace de mobilitate navală necesare Frontex, procedura de atribuire a contractului de achiziție fiind licitația publică deschisă.

Valoarea contractului a fost de 154.633.657 de lei (26 milioane de euro), proiect derulat din fonduri europene nerambursabile, prin Fondul pentru Securitate Internă, navele  intrând în dotarea PFR  la sfârşitul anului 2022.

Achiziția de nave maritime de patrulare şi şalupe de intervenţie conferă Poliţiei de Frontieră Române o creștere a capacității de intervenţie operativă, pentru desfășurarea de misiuni specifice de a asigura respectarea drepturilor statului român în apele maritime din zona de competență, supravegherea și controlul frontierei maritime, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere, căutarea navelor aflate în pericol și salvarea echipajelor acestora.

De asemenea, în contextul gestionarii fenomenului migraționist la frontierele externe ale UE, achiziția de noi mijloace de mobilitate navală este oportună pentru îndeplinirea angajamentelor Poliției de Frontieră Române asumate față de Agenția Frontex, în ceea ce privește detașarea de echipamente tehnice în operațiunile comune derulate la frontiera maritimă externă a UE

PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2024 în vederea creşterii eficienței activităţilor desfăşurate:

 • Menţinerea unui sistem eficient de supraveghere a frontierei de stat în zona de competenţă a Gărzii de Coastă;
 • Dezvoltarea de instrumente de interacţiune tehnică şi operativă cu statele riverane în cadrul Forumului de cooperare a Agenţiilor de frontieră / gărzile de coastă ale statelor riverane Mării Negre;
 • Prezenţă activă în cadrul Operaţiunilor Comune organizate de către Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă cu mijloace de mobilitate navală și terestră;
 • Participarea activă la dezvoltarea proiectelor derulate la nivel european în domeniul securităţii frontierelor.
 • Finalizarea lucrărilor de execuție aferente modernizării și reabilitării sediului S.P.F. Băneasa.
 • Continuarea demersurilor privind implementarea proiectelor de investiții

privind reabilitarea și modernizarea, P.T.F. Ostrov, C.F.P.P.N. Agigea.