Conferința de presă comună a proiectului ”Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale autorităților pentru siguranța civililor”- ROBG-393

Evenimentul a avut loc vineri, 5 martie 2021, începând cu ora 11:00, în Sala de Consiliu a Primăriei Ovidiu, din localitatea Ovidiu

Conferința de presă comună a proiectului ”Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale autorităților pentru siguranța civililor”- ROBG-393
Conferința de presă comună a proiectului ”Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale autorităților pentru siguranța civililor”- ROBG-393
Conferința de presă comună a proiectului ”Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale autorităților pentru siguranța civililor”- ROBG-393
Conferința de presă comună a proiectului ”Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale autorităților pentru siguranța civililor”- ROBG-393

În cadrul conferinței comune s-au prezentat principalele activități realizate în cadrul proiectului,
echipamentele și utilajele achiziționate în proiect, dar și modul în care a fost derulate sesiunile de instruire
pentru echipele de voluntari pentru situații de urgență din Orașul Ovidiu și Municipalitatea Shabla din Bulgaria.
La eveniment au participat jurnaliști, reprezentanții instituțiilor partenere, Municipalitatea Shabla din Bulgaria
și Fundația Idein Development din Bulgaria, precum și membrii ai echipei de implementare.
Proiectul este finanțat in cadrul Programului de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A RomâniaBulgaria, Axa 3 ”O regiune sigură”, Obiectivul specific 3.1 Îmbunătățirea managementului comun al riscului in
regiunea transfrontalieră, având un budget total de 988,827.18 euro, din care contribuția Uniunii Europene
este de 840.503,09 Euro. Autoritatea contractantă este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
din România şi liderul partener al proiectului este reprezentat de Primăria Orașului Ovidiu.
Obiectivul principal al proiectului ”Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale
autorităților pentru siguranța civililor”- ROBG-393 este de a spori cooperarea transfrontalieră în prevenirea
și intervenția în situații de urgență a autorităților, de a dezvolta infrastructuri și servicii comune pentru
prevenirea dezastrelor naturale și tehnologice, în concordanță cu dezvoltarea capacității de reacție rapidă la
pericolele la adresa sănătății și integrității cetățenilor și a bunurilor, pentru a asigura o zonă sigură, o
dezvoltare durabilă și o creștere a nivelului de trai al populației. Dintre activitățile principale ale proiectului
care au fost realizate până în prezent enumerăm: achiziția de vehicule și echipamente speciale de intervenție
care vor îmbunătăți capacitatea de prevenire și intervenție a autorităților locale în situațiile de risc și de
urgență apărute în zona transfrontalieră, elaborarea hărților digitale care prezintă pericolele din cele două
regiuni – Orașul Ovidiu, România și Municipiul Shabla, Bulgaria, organizarea sesiunilor comune de instruire
pentru echipele de voluntari pentru situații de urgență ale Orașului Ovidiu și ale Municipalității Shabla, și
activitatea de dotare a echipelor de voluntari prin echiparea voluntarilor pentru situațiile de urgență cu
echipament specific pentru intervențiile în situațiile de urgență cum ar fi inundații, incendii, cutremure. 

,,A fost un proiect pe finanțare europeană.Primaria Ovidiu a fost lider de proiect,ceilalți doi partenerii fiind primăria Shabla din Bulgaria și fundația Idein.Obiectivele proiectului au fost echiparea voluntarilor locali, cu echipamente specifice pentru intervenții eficiente,de instruirea voluntarilor,fiind un lucru benefic comunității mai ales pe perioada pandemiei.Chiar dacă par lucruri simple,oamenii,mai ales cei în vârstă, care sunt singuri în casă, au avut nevoie de voluntari, să le facă cineva piața, sa le ia medicamente etc.Pe lângă toate astea, oamenii mai au nevoie și de spiritualitate , bisericile fiind închise pe perioada sărbătorilor pascale ,prin voluntari am reușit sa ajungem la casele oamenilor cu pasca și lumină.Toate echipamentele noastre sunt foarte utile pentru comunitate, ne crește gradul de siguranță și totodată și calitatea vieții'',a declarat George Scupra ,primarul orașului Ovidiu.